Vurdering av spill i barnehagen

image

Spill i barnehagen er en morsom og lystbetont aktivitet som har mange gode egenskaper. Det er sosialt å spille spill, barn lærer turtaking, de har et godt samspill, de kommuniserer med hverandre osv…. 🙂 alt i alt er det en veldig positiv aktivitet som man kan gjøre i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Dette er spillet jeg har vurdert i denne oppgaven. Det er et Sofie spill ( hun er lillesøstera til Josefine) og spillet heter: Det bor en baker. Dette er et spill som er beregnet for aldersgruppen 2 1/2 – 5 år.  Jeg så på flere typer spill før valget falt på dette, det gjorde det fordi dette er et spill som er veldig aktuelt i forhold til den aldersgruppen jeg arbeider med, og det appelerte til meg fordi det er et læringsspill som man kan benytte seg av i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. I dette spillet kan man spille memory, puslespill, finne to like, telle,finne ut hva som hører sammen og hoppe på trampoline 🙂 noe som fenger alle aldre 🙂

Bølgan skriver om kvalitetsvurdering av dataspill i sin bok som heter: Vil du være med så heng på.  Hun skriver at personalet bør sette opp en liste over egne kriterier for vurdering av dataspill, som skal benyttes i barnehagen. Det er skrevet en liste over ideer i boken for kriterier, og det er: Innhold, fleksibilitet, språk/lyd, bildekvalitet, forståelighet, spillbarhet og overføringsverdi. Det anbefales at hver enkelt barnehage setter opp egne kriterier for hva som passer sin barnehage.

Når barna skal spille spill i barnehagen, er det viktig at personalet i barnehagen setter seg inn i spillets innhold i forkant, slik at de er i stand til å hjelpe  barna som spiller, hvis de står fast midt i spillet Det er også veldig lærerikt å være med barna og spille, da man kan sette seg inn  i hvordan barn tenker da dem finner  løsninger i  spillet. Barn er også veldig gode på å samarbeide, og kommer veldig gjerne med tips og ideer til hverandre. De er da i følge Wood, Bruner og Ross en støttende stillas for hverandre!  Når barna spiller spill som har oppgaver som må løses underveis, vil det bidra til at  barna får  en mestringsfølelse, og det blir det spesiellt for barna når Sofie roser den som spiller 🙂 I dette spillet er det alt fra puslespill, memory, tellespill, finne ut hva som hører sammen, malespill,plasseringsspill for å nevne noen!

«Gode dataspill kan være en kilde til læring. Konsentrasjon, koordinering, kategorisering, skjelne lyder og farger, tolke bilder og sette dem i rekkefølge er noen av de ferdigheter barn kan gjennom dataspill» står det i Temaheftet om IKT i barnehagen (2006, s. 33).   Jeg mener at ved å spille dette pedagogiske spillet som jeg har vurdert holder man seg innunder det som står i temaheftet for IKT

Jeg har  etter å ha vurdert dette spillet, og lest fagstoff som handler om spill, funnet ut at man trygt kan la barna spille spill i barnehagen, da det er veldig lærerikt på mange områder 🙂

Blogghilsen fra Monica