Animasjon

Arbeidskrav fire handler om temaet animasjon som overskriften tilsier. Dette har vært et gruppearbeid, hvor det praktiske ble gjennomført på skolen. Det har gruppen løst veldig bra, og prosessen med planlegging, filming, og det å lage rekvisitter var både kreativt og morsomt 🙂 Vi valgte regla «lille trille». Det er en kjent barneregle, og vi fikk i denne prosessen brukt de kreative evnene vi  på gruppa har 🙂 Vi viste frem det ferdige resultatet for klassen, og på arbeidsplassene våres for å få deres meninger på filmen, og om dette er noe de kunne se for seg kunne gjøres i barnehagen og på skole!

Lille trille

Lille Trille satt på hylle.
Lille Trille falt ned.
Ingen mann i dette land
Lille Trille bøte kan.

Humpty Dumpty

Humpty Dumpty sat on the wall.
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king’s horses
And all the king’s men,
Couldn’t put Humpty together again.

Reglen ble lest inn på Audacity. Det  er et gratisprogram, som man kan laste ned fra nettet. Lille trille ble lest inn  av to barn, en gutt og ei jente. Jenta leste inn den Norske versjonen, og gutten den Engelske.

En animasjonsfilm er en film som er laget bilde for bilde, det vil si med stilbilder, som er satt sammen slik at det blir skapt en illusjon av bevegelser. For å få til dette må man ha div utstyr. Det som kreves er en datamaskin, og et digitalt fotoapparat. For at det skal bli god lyd er det anbefalt å bruke en mikrofon, men det er ikke nødvendig, da de fleste datamaskiner har mulighet til å ta opp lyd. Vi brukte programmene Monkey Jam, Audacity og Movie Maker i vår film prosess. Monkey Jam er et gratis animasjonsprogram som man finner på nettet. Det er et program som er brukervennlig ,og man lærer det fort.

I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver  står det at barnehagen bør være en arena hvor barn får  opparbeide seg kunnskap om digital kompetanse. Det vil si at barnehagebarn får anledning til å benytte seg av ulike digitale verktøy. Det kan man få   hvis man foreksempel lager en animasjonsfilm med barna i barnehagen 🙂

Ved å bruke IKT i det kunstfaglige arbeidet i barnehagen, vil det bidra til at det åpner seg mange muligheter for å utvide barnehagens reertoar i det kreative arbeidet. Ved å la barna få en erfaring med digitale verktøy gjennom en lekende læring, vil det føre  til at barna blir fortrolige,og oppnår en mestringsglede over det dem har laget.

Jeg håper med dette studiet å bidra til at IKT blir brukt i det daglige arbeidet i  barnehagen, og jeg vil gjerne være et forbilde slik at flere også blir trygge på å bruke de digitale verktøyene sammen med barn. IKT er på full fart inn i barnehagene, og det er da viktig at personalet i barnehagen ikke bremser for den digitale  utviklingen!

Dette har vært nok en lærerik oppgave, og jeg ser at man fint kan lage en animasjonsfilm  med barnehagebarn i barnehagen. Hva med å skape en animasjonsfilm av et tema som barna  interesserer seg for, eller månedens rim og regle? Dette er noe jeg  virkelig gleder meg til å prøve  ut 🙂

Blogghilsen fra Monica 🙂