Bruk av digital fortelling i barnehagen

Da er arbeidskrav 3 ferdig, og jeg er klar til å blogge litt fra prosessen! Dette er ei  oppgave vi har jobbet med i ei studiegruppe som består av 5 personer, hvor alle har IKT som fordypning dette halvåret.

Som overskriften sier så består denne oppgaven av å bruke digital fortelling i barnehagen. Vi bestemte oss for problemstillingen:

Hvordan jobbe med temaet følelser ved hjelp av Digitale verktøy

I boken Del Gleder av Marianne Undheim står det at en digital fortelling er en multimediaproduksjon som inneholder både bilder, tekst og lyd. Det som kjennetegner, og gir en digital fortelling et særpreg er den personlige stemmen og læringsprosessen. En digital fortelling er noe alle forstår. Det å lage en digital fortelling er spennende og utfordrene for både barn og voksne.

Vi utarbeidet forskjellige mål for barn og voksne i denne oppgaven, og målene for voksne ble:

  • Få erfaring i bruk av digitale verktøy med barn
  • Bli bevisst ulike prosesser i forhold til språkstimulering

Målformulering vi kom frem til for barna ble:

  • Vektlegge og styrke mestringsfølelsen
  • Begrepsutvikling
  • Utvikling av kreativitet

Etter å ha utført aktiviteten med barna, ser vi at ved å arbeide kreativt med lyd og bilder har vi oppnådd målene vi har satt oss for barna. Vi så at barna fikk en mestringsfølelse ved å være med på dette. De fikk også en økt begrepsutvikling, ved at de fikk sette ord på sine følelser.

Vi voksne har fått en ny erfaring med bruk av digitalt verktøy, og jeg ser at dette er noe vi fint kan benytte oss av i barnehagen ved en senere anledning 🙂 Hva med å lage eller gjenfortelle et eventyr? Det er bare fantasien som stopper en i hva man kan bruke lyd til 🙂 Ved å bruke digitale fortellinger i barnehagen, kan det være med på å øke barnas språkutvikling, da det er noe barna  kan gjenfortelle  til foreldre, ansatte og andre barn i barnehagen.

Vi hadde med oss en barnegruppe på fem barn i alderen 3 – 4 år på lydopptak i barnehagen. I forkant hadde vi delt ut et samtykke skjema hvor foreldrene hadde gitt oss tillatelse til å la barnet være med på skoleoppgaven. Det er viktig å huske på at vi alltid må ha foresattes samtykke til å kunne ta bilder/lyd i barnehagen.

Vi gjennomførte lydopptaket inne på et egnet rom i barnehagen. Vi tok først opp en liten snutt som barna fikk høre på. det gjorde vi for å la dem bli trygge med lydopptak. Vi brukte en diktafon til dette arbeidet, men det går også ann og bruke et headset!

Vi startet med at vi pratet med barna om følelser. Det var foreksempel det å være sint, lei seg og glad. vi hadde med oss en flanellograf, og barna fikk sette på diverse ansiktsutrykk på et ansikt med borrelås. Det synes de var kjempemorsomt, og de ble veldig ivrige etter å fortelle, og sette på munn, nese og øyne på ansiktet 🙂

En gruppe barn tegnet om forskjellige følelser, og de brukte diverse smileys i det kreative arbeidet!  Vi tok også bilder i lydopptak prosessen.

smileys

Alt dette sammenfattet vi til en bildefortelling. Vi brukte forskjellige typer programmer til dette. Det var:

http://explore.live.com/windows-live-essentials. Det er et program hvor man kan lage digitale fortellinger ved hjelp av bilder og lyd.

Vi redigerte lydopptaket i:

http://download.cnet.com/Audacity/3000-2170_4-10058117.htmllverket.se/util/images/clear.gif Dette er et program hvor man kan ta opp og redigere lyd.

Vi fant bakgrunnsmusikk på:

http://www.multimedia.sko Det er en side hvor man kan finne musikk og lyder gratis!

Vi har av etiske hensyn valgt å ikke publisere den digitale fortellingen vår på bloggen!

Dette har vært en veldig lærerrik oppgave, og jeg ser at dette er noe man kan bruke i det pedagogiske arbeidet i barnehagen, da man kan nå alle de syv fagområdene i rammeplanen ved å bruke Digital fortelling i barnehagen.

Blogghilsen fra Monica