Vurdering av spill i barnehagen

image

Spill i barnehagen er en morsom og lystbetont aktivitet som har mange gode egenskaper. Det er sosialt å spille spill, barn lærer turtaking, de har et godt samspill, de kommuniserer med hverandre osv…. 🙂 alt i alt er det en veldig positiv aktivitet som man kan gjøre i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Dette er spillet jeg har vurdert i denne oppgaven. Det er et Sofie spill ( hun er lillesøstera til Josefine) og spillet heter: Det bor en baker. Dette er et spill som er beregnet for aldersgruppen 2 1/2 – 5 år.  Jeg så på flere typer spill før valget falt på dette, det gjorde det fordi dette er et spill som er veldig aktuelt i forhold til den aldersgruppen jeg arbeider med, og det appelerte til meg fordi det er et læringsspill som man kan benytte seg av i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. I dette spillet kan man spille memory, puslespill, finne to like, telle,finne ut hva som hører sammen og hoppe på trampoline 🙂 noe som fenger alle aldre 🙂

Bølgan skriver om kvalitetsvurdering av dataspill i sin bok som heter: Vil du være med så heng på.  Hun skriver at personalet bør sette opp en liste over egne kriterier for vurdering av dataspill, som skal benyttes i barnehagen. Det er skrevet en liste over ideer i boken for kriterier, og det er: Innhold, fleksibilitet, språk/lyd, bildekvalitet, forståelighet, spillbarhet og overføringsverdi. Det anbefales at hver enkelt barnehage setter opp egne kriterier for hva som passer sin barnehage.

Når barna skal spille spill i barnehagen, er det viktig at personalet i barnehagen setter seg inn i spillets innhold i forkant, slik at de er i stand til å hjelpe  barna som spiller, hvis de står fast midt i spillet Det er også veldig lærerikt å være med barna og spille, da man kan sette seg inn  i hvordan barn tenker da dem finner  løsninger i  spillet. Barn er også veldig gode på å samarbeide, og kommer veldig gjerne med tips og ideer til hverandre. De er da i følge Wood, Bruner og Ross en støttende stillas for hverandre!  Når barna spiller spill som har oppgaver som må løses underveis, vil det bidra til at  barna får  en mestringsfølelse, og det blir det spesiellt for barna når Sofie roser den som spiller 🙂 I dette spillet er det alt fra puslespill, memory, tellespill, finne ut hva som hører sammen, malespill,plasseringsspill for å nevne noen!

«Gode dataspill kan være en kilde til læring. Konsentrasjon, koordinering, kategorisering, skjelne lyder og farger, tolke bilder og sette dem i rekkefølge er noen av de ferdigheter barn kan gjennom dataspill» står det i Temaheftet om IKT i barnehagen (2006, s. 33).   Jeg mener at ved å spille dette pedagogiske spillet som jeg har vurdert holder man seg innunder det som står i temaheftet for IKT

Jeg har  etter å ha vurdert dette spillet, og lest fagstoff som handler om spill, funnet ut at man trygt kan la barna spille spill i barnehagen, da det er veldig lærerikt på mange områder 🙂

Blogghilsen fra Monica

Animasjon

Arbeidskrav fire handler om temaet animasjon som overskriften tilsier. Dette har vært et gruppearbeid, hvor det praktiske ble gjennomført på skolen. Det har gruppen løst veldig bra, og prosessen med planlegging, filming, og det å lage rekvisitter var både kreativt og morsomt 🙂 Vi valgte regla «lille trille». Det er en kjent barneregle, og vi fikk i denne prosessen brukt de kreative evnene vi  på gruppa har 🙂 Vi viste frem det ferdige resultatet for klassen, og på arbeidsplassene våres for å få deres meninger på filmen, og om dette er noe de kunne se for seg kunne gjøres i barnehagen og på skole!

Lille trille

Lille Trille satt på hylle.
Lille Trille falt ned.
Ingen mann i dette land
Lille Trille bøte kan.

Humpty Dumpty

Humpty Dumpty sat on the wall.
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king’s horses
And all the king’s men,
Couldn’t put Humpty together again.

Reglen ble lest inn på Audacity. Det  er et gratisprogram, som man kan laste ned fra nettet. Lille trille ble lest inn  av to barn, en gutt og ei jente. Jenta leste inn den Norske versjonen, og gutten den Engelske.

En animasjonsfilm er en film som er laget bilde for bilde, det vil si med stilbilder, som er satt sammen slik at det blir skapt en illusjon av bevegelser. For å få til dette må man ha div utstyr. Det som kreves er en datamaskin, og et digitalt fotoapparat. For at det skal bli god lyd er det anbefalt å bruke en mikrofon, men det er ikke nødvendig, da de fleste datamaskiner har mulighet til å ta opp lyd. Vi brukte programmene Monkey Jam, Audacity og Movie Maker i vår film prosess. Monkey Jam er et gratis animasjonsprogram som man finner på nettet. Det er et program som er brukervennlig ,og man lærer det fort.

I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver  står det at barnehagen bør være en arena hvor barn får  opparbeide seg kunnskap om digital kompetanse. Det vil si at barnehagebarn får anledning til å benytte seg av ulike digitale verktøy. Det kan man få   hvis man foreksempel lager en animasjonsfilm med barna i barnehagen 🙂

Ved å bruke IKT i det kunstfaglige arbeidet i barnehagen, vil det bidra til at det åpner seg mange muligheter for å utvide barnehagens reertoar i det kreative arbeidet. Ved å la barna få en erfaring med digitale verktøy gjennom en lekende læring, vil det føre  til at barna blir fortrolige,og oppnår en mestringsglede over det dem har laget.

Jeg håper med dette studiet å bidra til at IKT blir brukt i det daglige arbeidet i  barnehagen, og jeg vil gjerne være et forbilde slik at flere også blir trygge på å bruke de digitale verktøyene sammen med barn. IKT er på full fart inn i barnehagene, og det er da viktig at personalet i barnehagen ikke bremser for den digitale  utviklingen!

Dette har vært nok en lærerik oppgave, og jeg ser at man fint kan lage en animasjonsfilm  med barnehagebarn i barnehagen. Hva med å skape en animasjonsfilm av et tema som barna  interesserer seg for, eller månedens rim og regle? Dette er noe jeg  virkelig gleder meg til å prøve  ut 🙂

Blogghilsen fra Monica 🙂

Bruk av digital fortelling i barnehagen

Da er arbeidskrav 3 ferdig, og jeg er klar til å blogge litt fra prosessen! Dette er ei  oppgave vi har jobbet med i ei studiegruppe som består av 5 personer, hvor alle har IKT som fordypning dette halvåret.

Som overskriften sier så består denne oppgaven av å bruke digital fortelling i barnehagen. Vi bestemte oss for problemstillingen:

Hvordan jobbe med temaet følelser ved hjelp av Digitale verktøy

I boken Del Gleder av Marianne Undheim står det at en digital fortelling er en multimediaproduksjon som inneholder både bilder, tekst og lyd. Det som kjennetegner, og gir en digital fortelling et særpreg er den personlige stemmen og læringsprosessen. En digital fortelling er noe alle forstår. Det å lage en digital fortelling er spennende og utfordrene for både barn og voksne.

Vi utarbeidet forskjellige mål for barn og voksne i denne oppgaven, og målene for voksne ble:

  • Få erfaring i bruk av digitale verktøy med barn
  • Bli bevisst ulike prosesser i forhold til språkstimulering

Målformulering vi kom frem til for barna ble:

  • Vektlegge og styrke mestringsfølelsen
  • Begrepsutvikling
  • Utvikling av kreativitet

Etter å ha utført aktiviteten med barna, ser vi at ved å arbeide kreativt med lyd og bilder har vi oppnådd målene vi har satt oss for barna. Vi så at barna fikk en mestringsfølelse ved å være med på dette. De fikk også en økt begrepsutvikling, ved at de fikk sette ord på sine følelser.

Vi voksne har fått en ny erfaring med bruk av digitalt verktøy, og jeg ser at dette er noe vi fint kan benytte oss av i barnehagen ved en senere anledning 🙂 Hva med å lage eller gjenfortelle et eventyr? Det er bare fantasien som stopper en i hva man kan bruke lyd til 🙂 Ved å bruke digitale fortellinger i barnehagen, kan det være med på å øke barnas språkutvikling, da det er noe barna  kan gjenfortelle  til foreldre, ansatte og andre barn i barnehagen.

Vi hadde med oss en barnegruppe på fem barn i alderen 3 – 4 år på lydopptak i barnehagen. I forkant hadde vi delt ut et samtykke skjema hvor foreldrene hadde gitt oss tillatelse til å la barnet være med på skoleoppgaven. Det er viktig å huske på at vi alltid må ha foresattes samtykke til å kunne ta bilder/lyd i barnehagen.

Vi gjennomførte lydopptaket inne på et egnet rom i barnehagen. Vi tok først opp en liten snutt som barna fikk høre på. det gjorde vi for å la dem bli trygge med lydopptak. Vi brukte en diktafon til dette arbeidet, men det går også ann og bruke et headset!

Vi startet med at vi pratet med barna om følelser. Det var foreksempel det å være sint, lei seg og glad. vi hadde med oss en flanellograf, og barna fikk sette på diverse ansiktsutrykk på et ansikt med borrelås. Det synes de var kjempemorsomt, og de ble veldig ivrige etter å fortelle, og sette på munn, nese og øyne på ansiktet 🙂

En gruppe barn tegnet om forskjellige følelser, og de brukte diverse smileys i det kreative arbeidet!  Vi tok også bilder i lydopptak prosessen.

smileys

Alt dette sammenfattet vi til en bildefortelling. Vi brukte forskjellige typer programmer til dette. Det var:

http://explore.live.com/windows-live-essentials. Det er et program hvor man kan lage digitale fortellinger ved hjelp av bilder og lyd.

Vi redigerte lydopptaket i:

http://download.cnet.com/Audacity/3000-2170_4-10058117.htmllverket.se/util/images/clear.gif Dette er et program hvor man kan ta opp og redigere lyd.

Vi fant bakgrunnsmusikk på:

http://www.multimedia.sko Det er en side hvor man kan finne musikk og lyder gratis!

Vi har av etiske hensyn valgt å ikke publisere den digitale fortellingen vår på bloggen!

Dette har vært en veldig lærerrik oppgave, og jeg ser at dette er noe man kan bruke i det pedagogiske arbeidet i barnehagen, da man kan nå alle de syv fagområdene i rammeplanen ved å bruke Digital fortelling i barnehagen.

Blogghilsen fra Monica